Privacy
 

Skivereniging Achterhoek is verklaard dat de vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Lidmaatschap:
Leden kunnen zich opgeven via het formulier op de website of schriftelijk tijdens de trainingen.
Van ieder lid leggen wij de volgende gegevens vast:
- Naam
- Adres
- Postkode en woonplaats
- Telefoon
- Geboortedatum
- Geslacht
- Emailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor onze ledenadministratie, contributieheffing, het verstrekken van informatie betrefende onze vereniging en voor uitnodigingen voor bijeenkomsten.
De gegevens worden verwerkt door het secretariaat en zijn toegankelijk voor de bestuursleden.
Twee jaar na het beeindigen van het lidmaatschap worden de gegevens uit de administratie verwijderd (behalve eventuele fiscale gegevens waarvoor een verplichte bewaartermijn van 5 jaar geldt.

Nieuwsbrief:
Niet-leden die op de hoogte willen worden gehouden van onze activiteiten kunne zich aanmelden voor onze niewsbrief via een formulier op onze website.
Van deze personen leggen wij de volgende persoonsgegevens vast:
- Naam
- Emailadres
Deze gegevens worden gebruikt om een aantal keren per jaar een (niet commerciele) nieuwsbrief te versturen.
De gegevens worden verwerkt door het secretariaat en zijn toegankelijk voor de bestuursleden.
Men kan zich afmelden door een email naar het secretariaat te sturen.

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Iedere pagina op onze website bevat een link naar de privacy policy.

Wij als vereniging verwijzen in documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Op verzoek kan een lid een geprint exemplaar van de privacy policy ontvangen,

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wij zijn statutair verplicht onze leden aan te melden bij de Nederlandse Ski Vereniging. Met de N. Ski V. hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up. Van de opgeslagen persoonsgegevens wordt op regelmatige tijdstippen een backup gemaakt. Deze backup is beveiligd met een wachtwoord.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Aleen de bestuursleden hebben toegang tot de ledenadministratie. Hun systemen en telefoons zijn beveiligd met een wachtwoord of vingerafdruk herkenning. Onze website bevat alleen informatie voor onze leden. De pagina(s) van de website waarop leden zich aan kunnen melden is beveiligd met het https protocol.

Alleen de bestuursleden beschikken over documenten met persoonsgegevens. Zij verklaren hiermee verantwoord om te gaan.

Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering
Onze nieuwsbrieven bevatten geen reclame of andere commerciele uitingen.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken. Al onze leden zijn ouder dan 16 jaar.

Aldus verklaard door:

Naam vereniging:   Skivereniging Achterhoek
Naam persoon:T.J. Rossingh
Plaats:Doetinchem
Datum:24 mei 2018